Oblastní skupina agility Plzeň - Doubravka

Často jsem se díval na svého psa a říkal si: "Kdybys byl jen trochu chytřejší, dokázal bys mi říct, co si myslíš", a on na mne upřel pohled, který jako by vyjadřoval: "Kdybys byl o něco chytřejší, nic bych ti říkat nemusel".
(Fred Jungclaus)

Zprávy:

Zájemci o výcvik agilit štěnat starších 6 měsíců se mohou hlásit Hance Kopalové. Výcvik bude probíhat na cvičišti na Doubravce. Pro nečleny klubu je cena za 10 lekcí 1000 Kč. Přihlášky posílejte na email bcspeedy[at]seznam.cz.
17.2.2016

Ve dnech 28.-29.05. 2016 pořádáme 18. ročník agility závodu O Plzeňského agiliťáka. Přihlašování je možné od 1.2. 2016. Přihlášku najdete společně s propozicemi v tomto dokumentu (dostupné i jako pdf).
25.1.2016

Na členské schůzi 27.2.2015 byla pro rok 2015 schválena změna poměru brigádnických hodin. Vzhledem k množství práce odvedené na údržbě areálu v loňském roce stačí členům odpracovat 6 hodin na areálu a zbylých 24 hodin na akcích.
28.1.2015

Klub OSA Doubravka mění účet. Číslo nového účtu je 107-9343810217/0100, název a sídlo banky: KB a.s., Plzeň. Starý účet u České spořitelny byl zrušen, již jej nepoužívejte pro své platby. Účet je již aktivní, prosím veškeré platby za závody, příspěvky, apod. posílat již na nový.
15.1.2015

Povinnosti členů vycházející ze členské schůze a následného jednání výboru:

Prosím, neberte to jako buzeraci členů, všichni se snažíme, aby naše organizace fungovala, a bez plnění povinností to prostě nejde.
4.5.2014

Nová možnost plánování brigád na areálu - v případě že se domluví minimálně čtyři členové klubu, je možné naplánovat brigádu v týdnu. Domluvení zájemci se obracejte na Jardu Hyneše na email monika.jarin[at]volny.cz.
4.9.2013

Hodnocení činnosti za rok 2011 od Marcelky.
12.3.2012

Od neděle 10.10.2010 budeme cvičit rozděleni na 2 skupiny: na Doubravce družstva Hanky K., Marcely, Zuzky a Lenky na Borech (mapa) družstva Hanky D., Hanky V. a Veroniky
30.9.2010

Na webu přibyl k rozpisu družstev vzkazovnik, kam si budou instruktorky psát, když půjdou v týdnu cvičit - aby všichni měli přehled, kdo tam kdy bude a navzájem jsme se nepobili :-).
29.7.2008

Výcvikové dny agility budou od 1.5.2008 pondělí, středa, pátek a neděle - po domluvě se svou instruktorkou. Prosíme ty, kteří chodí na cvičák v ostatní dny cvičit poslušnost, aby nevyndavali překážky!
11.4.2008

Valid XHTML 1.0 Transitional Ověřit CSS! Poslední aktualizace: 13.03.2016
©OSA Plzeň-Doubravka | administrátor